вівторок, 12 квітня 2016 р.

Виховний захід присвячений 55-ти річчю Дня космонавтики на тему: «Видатні сини України в ракетно-космічній галузі».

Виховний захід присвячений 55-ти річчю Дня космонавтики на тему: «Видатні сини України в ракетно-космічній галузі».

2016-04-12
/Files/images/12aprilb.jpg
Весна нас приваблює не тільки своєю красою, але й тим,що 12 квітня 1961 року, перемігши земне тяжіння стартував перший у світі космічний корабель «Восток» пілотований Ю. О. Гагаріним. Для часу, в якому ми живемо, звичними стали польоти космічних кораблів, до багатьох планет Сонячної системи, люди побували на Місяці, зробили грандіозні відкриття. Учні гуртка "Кіборг" провели дослідження на тему: «Видатні сини України в ракетно-космічній галузі».
Після опрацювання великої кількості книг, журналів та продивившись ряд документальних фільмів на ракетно-космічну тему гуртківці встановили, що в ракетно-космічній галузі працювала велика кількість людей, які були українцями або мали українське походження. Результати своїх досліджень учні представили на заході, підготувавши повідомлення і презентацію.
Таким чином проаналізувавши велику кількість біографічних даних відомих конструкторів та космонавтів ми дійшли висновку, що до конструювання ракет та підкорення космічного простору були причетні українці або вихідці із України. Можна сказати, що наші земляки були піонерами в розвитку ракетно-космічної галузі і своїми славетними справами прославили Україну.
Сподіваємось, що і нинішнє та майбутнє покоління українців також досягнуть великих успіхів в освоєні космічного простору, адже космічні дослідження і освоєння космічного простору в Україні – один із найважливіших проявів сучасної науково-технічної революції, одне з найвагоміших досягнень людського генія.
Керівник гуртка Бондарєва Н.П.

пʼятниця, 27 лютого 2015 р.Впровадження сучасних інформаційних технологій  у навчальний процес вимагає від вихованців додаткових знань комп’ютерної техніки, вмінь користуватись комп’ютером при виконані завдань шкільної програми, розвивати власні творчі здібності, сприяє вибору учнями майбутньої професії.
Метою програми  є  формування компетентностей особистості у процесі опанування  операційної системи Windows та прикладних програм Microsoft Office.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
1.  Пізнавальна компетентність, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію, будову персональних комп’ютерів, функції складових комп’ютерів, принципи роботи в операційній системі Windows та її настроювання, використання текстового редактору Word для розробки текстових документів та Web-сторінок, 
2. Практична компетентність, яка  полягає у використанні прикладних програм Microsoft Office при розв’язанні конкретних задач з математики, фізики, економіки, мистецтва та інших сфер діяльності людини,  сприяє формуванню вмінь роботи в графічних редакторах, розробці презентацій в Power Point та електронних таблиць Excel, створення баз даних в системі управління базами даних Access, а також використання прикладних програм. 
3.  Творча компетентність, яка  забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту,  набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної  активної діяльності в усіх проявах життя.
4.  Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості:  працелюбства, наполегливості, відповідальності

Практичні вміння та навички дозволяють вихованцям вільно працювати з операційною системою Windows, а також прикладними програмними засобами загального призначення: текстовими редакторами, редакторами презентацій, графічними та музичними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, редакторами відеофайлів.
Програмою передбачено  індивідуальне навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.  Вступ (2 год)
Мета, завдання та зміст роботи гуртка.  Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. 

2.  Будова персональних комп’ютерів (4 год)
Внутрішня будова персональних комп’ютерів, призначення основних вузлів і зовнішніх пристроїв. Порядок включення і виключення персональних комп’ютерів і пристроїв у різних операційних системах(ОС).
Практична  робота.  Вибір оптимальної конфігурації комп’ютера в залежності від виконання поставлених завдань. 

3. Операційна система MS Windows (14 год)
Види операційних систем. Операційна система Wіndows. Багатозадачність операційних систем. Робочий стіл Wіndows. Типи файлів і їх розмір. Властивості папок і файлів. Типи програмного забезпечення. Панель управління Windows. Установка програмного забезпечення. Підключення пристроїв. Архівування даних. Антивірусні програми.
Практична робота.  Робота в графічній оболонці операційної системи
Wіndows: робота з мишею, робота з вікнами. Робота з файлами і папками:
створення папок, копіювання об’єктів, переміщення об’єктів, запуск файлів,
створення ярликів, сортування файлів, пошук файлів і папок. Установка
програмного забезпечення. Найпростіші настроювання периферійних пристроїв.
Контроль знань.

4.  Розробка текстових документів у редакторі MS Word (44 год)
Види текстових документів та правила їх оформлення. Інтерфейс програми та органи керування. Панелі інструментів та їхнє настроювання.  Створення, збереження, установка параметрів сторінки нового документа. Формати документів. Резервні копії й автоматичне збереження. Завантаження файлу з диска. Призначення клавіш. Перевірка правопису. Розміщення переносів. Автозаміна. Переміщення по тексту. Виділення фрагментів. Операції над виділеним фрагментом. Буфер обміну. Форматування тексту. Робота з
таблицями. Малювання, вставка малюнків, елементи WordArt. Структура
документа, заголовки. Інші елементи тексту: розриви, номер сторінки,
колонтитули, дата і час, автотекст, посилання, зміст, об’єкти, закладки,
гіперпосилання. Додаткові можливості Word.
Практична  робота.  Настроювання панелі інструментів і створення
додаткових кнопок. Набір тексту, його збереження в новому документі і зміна
параметрів сторінок. Робота з клавіатурою. Установка перевірки правопису та
автоматичного розміщення переносів. Настроювання параметрів автозаміни.
Копіювання, видалення, вирізання виділених фрагментів. Оформлення окремих
символів, слів, речень, абзаців. Зміна шрифтів, параметрів абзацу.  Створення
списків, стовпчиків, стилів. Використання границі і заливання. Розробка
таблиць з різним оформленням комірок стовбців та рядків. Доповнення тексту
стандартними малюнками та елементами WordArt. Використання розривів
документу, колонтитулів, посилань, змісту, закладок, гіперпосилань. Вставка
інших об’єктів. Пошук і заміна тексту. Робота з правописом, зміною мов,
злиттям, макросами та іншими сервісами MS Word.

5.  Розробка Web-сторінок у редакторі MS Word ( 18 год)
Інтернет, World Wіde Web та інтрамережі. Клієнти, сервери і мережі.
Протоколи Інтернету. Web-вузли, сторінки і посилання. Створення Web-вузла і
Web-сторінок. Форматування Web-сторінок. Створення посилань на Web-
сторінках. Використання таблиць у структурі Web-сторінки. Графічні об’єкти
на Web-сторінках. Формат GІF. Формат JPEG. Оформлення Web-вузла. Фрейми
як елемент оформлення Web-сторінок. Web-компоненти Word.
Практична робота. Створення, відкриття та збереження Web-сторінок.
Установка властивостей,  створення сітки  Web-сторінки. Наповнення Web-
сторінки текстом та малюнками. Зв’язок між Web-сторінками. Зміна параметрів
фона. Використання графічних об’єктів лінії. Створення ієрархії за допомогою
гіперпосилань. Редагування гіперпосилання. Робота з закладками. Створення
панелей навігації, Web-сторінки з полями і панелями навігації. Вставка
графічних об’єктів та відео кліпів, переміщення і зміна розміру графічних
об’єктів. Розбивка Web-сторінки на фрейми. Створення сторінки з фреймами. 

6.  Обробка малюнків у редакторі Paint та GIMP (14 год)
Формати графічних файлів: JPEG, GIF, BMP, PNG та інші. Інтерфейс
програм Paint та GIMP. Основи роботи у Paint: інструменти, можливості для
перетворення зображення. Основи роботи в GIMP: інструменти, поняття шару
зображення, ефекти, створення анімації. Сканування зображення.
Практична робота. Малювання  та збереження  простого зображення в
Paint. Створення багатошарового зображення в GIMP, використання ефектів та
різних інструментів для його оздоблення. Робота зі сканованим зображенням:
зміна масштабу, контрасту, яскравості, додання інших зображень, видалення
частки зображення.

7. Обробка звуків у музичних редакторах та створення відеороликів у
Movie Maker (10 год)
Типи відео-  та звукових файлів. Види відео та музичних редакторів.
Найпростіші операції над відео та звуками. Запис звуків.
Практична робота.  Запис звуку  з допомогою програми звукозапису,
копіювання фрагментів звуку, вставка додаткових звуків. Додання в звук ефекту
луни. Конвертування звуку із одного формату в інший. Розробка відеоролика у
Movi Maker. Ефекти зміни кадрів, додання звуку, показу кадрів.

8.  Розробка комп’ютерних презентацій в PowerPoint (36 год)
Основи створення презентацій. Правила оформлення презентації.
Програма PowerPoіnt. Призначення й основні можливості PowerPoіnt. Об’єкти в
програмі PowerPoіnt. Етапи створення презентації. Ефекти анімації. Створення
презентацій, що складаються з декількох слайдів. Створення нового слайда.
Дублювання слайдів. Сортувальник слайдів. Призначення керуючих кнопок. 
Практична робота. Запуск і настроювання PowerPoіnt. Створення нової
презентації, збереження її в новому документі. Створення декількох слайдів.
Оформлення слайдів презентації. Вставка і форматування тексту. Вставка і
форматування малюнків. Настроювання ефектів. Настроювання переходу між
слайдами. Створення і настроювання керуючих кнопок.

9.  Підсумкове заняття (2 год)
Підсумки роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців

Виставка учнівських робіт.